Cechy i właściwości ekonomiczne transportu.

Cechy i właściwości ekonomiczne transportu. Cechami i właściwościami ekonomicznymi transportu samochodowego są wtórny charakter zapotrzebowania na jego usługi. Czyli jaśniej mówiąc popyt na takie usługi zawsze najpierw wywołany jest popytem pierwotnym. Dotyczy to zarówno przewozów towarowych jak i pasażerskich. Jeśli chodzi o towary to najpierw musi powstać popyt na jakieś określone dobro, które za pomocą transportu samochodowego bądź innego trzeba zaspokoić przemieszczając je w określonym miejscu i czasie, a jeśli chodzi o przemieszczanie ludzi to najpierw musi u niego zajść potrzeba znalezienia się w innym miejscu niż obecnie się znajduje i dopiero potem powstaje zapotrzebowanie na przewóz określoną trasą w określonym czasie i określonym środkiem transportu (samochód osobowy, ciężarówka, autobus itp.). Ważną cechą jest także zdolność do tworzenia użyteczności miejsca i czasu przewożonych ładunków, materiałów, dóbr. Polega to na tym, że dane dobro czy materiał transportuje się z miejsca gdzie jego znaczenie jest mniejsze lub żadne do miejsca gdzie jego znaczenie jest wysokie, czyli dane dobro jest potrzebne. Mirą tego jest cena tego dobra różniąca się w miejscu jego produkcji czy wydobycia, a ceną w miejscu jego dostawy czy sprzedaży.