Cechy popytu na sługi transportowe.

Cechy popytu na sługi transportowe. Tym co najlepiej charakteryzuje popyt na usługi jakimi jest transport samochodowy także na rynku międzynarodowym są cechy takie jak wtórny charakter w stosunku do popytu na dobra przewozowe oraz zróżnicowanie popytu na usługi transportowe, które mogą być zróżnicowane w czasie, w przestrzeni i wynikające z podatności transportowej ładunków. Potrzeba wykorzystania użyteczności jakiegoś konkretnego produktu powoduje powstanie popytu na transport samochodowy lub też inny – w zależności od ładunku. Produkt ten musi być przemieszczony do miejsca, gdzie zaistniała na niego potrzeba by móc zaspokoić tę właśni potrzebę. Oznacza to, że popyt na transport samochodowy jest nie tylko wtórny ale też jednocześnie komplementarny w stosunku do popytu na dobra przemieszczane. Zróżnicowanie popytu na transport samochodowy wynika również z wtórnego charakteru popytu na przewozy, ale to pośrednio, natomiast bezpośrednio jest ono konsekwencją wymogów stawianych transportowi przez ładunki. Realizacja tej usługi musi spełniać trzy następujące warunki. Przewóz powinien odbyć się w czasie wymaganym przez załadowcę, produkt powinien być dostarczony dokładnie do miejsca wskazanego przez załadowcę, oraz powinien być przewieziony takim środkiem transportu, który najlepiej odpowiada podatności przewozowej przemieszczanego towaru.