Charakterystyka infrastruktury transportowej.

Charakterystyka infrastruktury transportowej. Transport samochodowy i jego charakterystyka pod względem infrastruktury transportowej dzieli się na klasyfikację pionową, której kryteriami są stosunek drogi przewozu do środka przewozu, środowiska transportowe, gałąź transportu ( samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga), oraz na klasyfikację poziomą, której kryteria oceniane są według przedmiotu przewozu, formy własności i terytorium gospodarczego. Jeśli chodzi o transport samochodowy to jego strefy wyznaczają jedynie obszary kontynentów , transport ten ma największą spójność i gęstość dróg przewozu, najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach, przystosowane niemal do wszystkich ładunków środki transportu , dobrą właściwość związaną z czasem trwania transportu, a szczególnie szybkość eksploatacji , najlepsza dostępność w czasie, duża częstotliwość oraz możliwość korzystania z najdogodniejszych tras. Ograniczeniami są jedynie niski stan techniczny dróg, który skutecznie może ograniczyć szybkość przewozów, a nawet nierównomierny rozwój sieci dróg kołowych i stosunkowe wysokie koszty przemieszczania, które wynikają ze słabej degresji kosztów jednostkowych. Elementami transportu samochodowego są transportowany materiał, środek transportu, proces transportu (właściwości fizyko-chemiczne, podatność na transport).