Co oznacza pojęcie dystrybucja?

Co oznacza pojęcie dystrybucja? Dystrybucja jest jednym z elementów marketingu. Umożliwienie potencjalnym konsumentom zakupu usług transportu jest warunkiem osiągnięcia celów ustalonych w dziedzinie ich sprzedaży. Wymaga to jednak podjęcia konkretnych działań i zastosowania określonych instrumentów składających się na całą dystrybucję. Działania związane z dystrybucją usług transportu nie występują samodzielnie. Są one połączone z innymi działaniami i instrumentami marketingu. Chodzi działania stosowane przy programowaniu i organizowaniu działalności na rynku. W zespole działań występują jedynie te działania, które wchodzą w zakres tzw. kanału dystrybucji. Brakuje natomiast działań oraz instrumentów składających się na fizyczny przepływ produktu ze względu na jego niematerialność i pochodną w stosunku do niej niepodzielność procesu produkcji i konsumpcji. Celami takiej dystrybucji są utrzymanie dobrego wizerunku najwyższej jakości asortymentu usług, utrzymanie pozycji lidera na rynku, dostosowanie warunków do wymogów Unii Europejskiej, rozwijanie nowych strategii usług transportowych oraz stosowanie nowych kanałów dystrybucji. Dodatkowo jeszcze celami mogą być utrzymanie dodatniego wyniku finansowego i dobrej płynności finansowej.