Definicje transportu.

Definicje transportu. Jest wiele definicji transportu. Każdy pojęcie to rozumie na swój własny sposób i w zależności od tego co dokładnie ma na myśli. A raczej o transporcie czego mówi. Dla jednych jest to proces technologiczny, który wywoływany jest przez stałą przyczynę i jest powtarzalne przykładem tego może być jazda autobusem. Dla innych transportem będzie świadome przemieszczanie czyli zjawisko wykonywane przez człowieka zgodnie z jego świadomością i wolą. Te teorie jednak nie odnoszą się do zjawisk przemieszczania w przyrodzie czy też przemieszczania się zwierząt. Transport samochodowy jest więc tym transportem, który jest logistycznym łańcuchem dostaw firmy skąd zabierane są towary aż do miejsca, w którym mają się znaleźć. W tej definicji transport powoduje, że między nabywcą a sprzedawcą następuje przepływ towarów między miejscami w którym się znajdują czyli zapełnia lukę. Z poziomu ekonomicznego transport jako pojęcie ogólne jest definicją bytu człowieka, a transport samochodowy to zwłaszcza w obecnych czasach nieodzowny element życia codziennego, gdzie przewóz ładunków i przemieszczanie się ludzi różnego rodzaju pojazdami jest rzeczą jak najbardziej naturalną i potrzebną, która swe istnienie zawdzięcza właśnie potrzebom człowieka.