Determinanty potrzeb transportowych.

Determinanty potrzeb transportowych. Każda jedna potrzeba związana z przewozem prowadząca do wyboru określonej gałęzi transportu (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy morski itd.), określonego przewoźnika, drogi i sposobu przewozu jest związana konkretnym towarem lub partią towarów, które wymagają przemieszczenia konkretną odległością przestrzenną, która stanowi odstęp między początkowymi i końcowymi punktami transportu, a także potrzebą pierwotną wywołującą daną potrzebę przewozową. Decydującymi wpływami na charakter tych konkretnych potrzeb mają determinanty takie jak podatność transportowa przemieszczanych ładunków czyli dokładniej mówiąc stopień w jakim ładunek będzie odporny na warunki i skutki transportu, odległość przestrzenna, która dzieli punkty wysyłki ładunku i ich przeznaczenia i charakter potrzeby pierwotnej wywołującą daną potrzebę przewozową. Zaspokojenie potrzeby przewozowej ma sens dopiero w tedy gdy dzięki transportowi samochodowemu lub inne jego gałęzi spowoduje zaspokojenie potrzeby pierwotnej, a co za tym idzie inne będą wymagania jakościowe związane z transportem pomiędzy zakładami produkcyjnymi, a magazynami przedsiębiorstw, transportem wynikającym z podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i w przypadku zaopatrywania w komponenty do produkcji w zakładzie produkcyjnym.