Fazy procesu transportowego.

Fazy procesu transportowego. Transport samochodowy i jego przebieg w handlu zagranicznym można podzielić na kilka faz. Pierwszą jest koncepcja przygotowania procesu samego przewiezienia, następna to przygotowanie ładunku do jego przemieszczenia, potem organizacja całego tego procesu, następnie fizyczne przeniesienie ładunku na inne miejsce, potem jeszcze obsługa procesu bardziej od strony finansowo-prawnej i ocena oraz analiza kosztów przebiegu całego procesu transportowego ładunku. Wszystkie procesy transportowe, a raczej żaden z nich nie jest analogiczny w stosunku do poprzedniego, mimo że w handlu zagranicznym mają charakter powtarzalny i występują między nimi określone podobieństwa, nawet jeśli realizowane są w bardzo zbliżonych warunkach co poprzednik. Wynika z tego że nawet zakres czynności jakie są wykonywane w każdej poszczególnej fazie, każdego indywidualnego procesu transportu samochodowego jest zróżnicowany i nie można go upodobnić z żadnym innym poprzednikiem. Dodatkowo transport samochodowy w swoich fazach może mieć doliczoną tzw. gestię transportową czyli zastrzeżenie w umowie kupna-sprzedaży prawa i obowiązku zorganizowania całego transportu oraz pokrycie całkowitego kosztu tego transportu samochodowego lub innego.