Funkcje transportu.

Funkcje transportu. W gospodarce transport jest jednym z najważniejszych aspektów pracy każdej firmy. Gdyby nie dowożono gotowych części, półfabrykatów różnorodnych surowców z formy do firmy, działalność gospodarcza sięgnęła by dna. Funkcje transportu samochodowego to sfera produkcji i wymiany możliwa za sprawą użyteczności miejsc i czasu przemieszczanych dóbr. Sfera wymiany to istotna część transportu samochodowego ponieważ to także przez nią wyprodukowane wcześniej produkty poprzez całą sieć sprzedaży trafiają do konsumentów. Produkcja i wymiana jest zatem jedną całością, której elementem łączącym jest właśnie transport samochodowy czy inny. Dlatego właśnie transport samochodowy jest tak ważnym elementem procesów produkcji i dystrybucji dóbr materialnych i usług i jest on komplementarny w stosunku do wszystkich działalności gospodarczych człowieka. Komplementarność ta zauważalna jest w tedy gdy transport wykonuje przewozy na rzecz pojedynczych podmiotów gospodarujących a także gdy bierzemy pod uwagę jego usługi świadczone dla poszczególnych gałęzi lub też całej gospodarki regionu, kraju i świata. Transport samochodowy może występować także jako samodzielny producent czyli eksportera usług przewozowych na rzecz zagranicznych załadowców, w obrębie własnego kraju lub po za jego granicami.