Infrastruktura liniowa i punktowa transportu samochodowego.

Infrastruktura liniowa i punktowa transportu samochodowego. Infrastruktura transportu samochodowego podzielona jest na liniową i punktową. Pierwsza z nich czyli liniowa to sieć dróg istniejących w państwie, które rozumiane są jako każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu bądź postoju środków transportu oraz do ruchu pieszych, wraz z placami, zatokami pojazdowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, a także drogami zbiorczymi i innymi. Najważniejszy podział dróg obejmuje drogi gruntowe i drogi twarde. Inny podział obejmuje je także jako drogi publiczne i niepubliczne. A oprócz tych dwóch podziałów wyróżnia się jeszcze trzy inne kryteria takie jak kryterium funkcji w sieci drogowej (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne, miejskie, zakładowe), kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu (autostrady, drogi ekspresowe, ogólnodostępne – jedno i dwujezdniowe), kryterium kwalifikacji technicznej (klasa I do której należą autostrady i drogi o podobnych parametrach takie jak drogi międzynarodowe, Klasy II drogi magistralne przeznaczone tylko dla pojazdów samochodowych, klasy III drogi jednojezdniowe, ruch mieszany o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym , klasy IV ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz regionalnym i V czyli drogi lokalne. Do infrastruktury punktowej transportu samochodowego należą wyodrębnione przestrzennie obiekty, które służą do obsługi stacjonarnej pasażerów, ładunków czy środków przewozowych.