Interwencjonizm jako metoda polityki transportowej

Interwencjonizm jako metoda polityki transportowej Problematyką świadczonych usług transportowych pod względem ekonomicznym interesuje się państwo w sposób pośredni i bezpośredni i nazywane to jest interwencjonizmem gospodarczym. Państwo może ingerować w spawie cen i taryf przewozowych, może koncesjonować lub nawet licencjonować działalność jaką jest transport samochodowy czy inne jego gałęzie, a może też obarczać niektórych przewoźników obowiązkami natury publicznej. Na transport samochodowy może oddziaływać także za pomocą narzędzi fiskalnych takich jak opłaty drogowe, rejestracyjne czy paliwowe, ale może też udzielać pomocy finansowej przedsiębiorstwom transportowym. Państwo może otoczyć szczególną opieką transport samochodowy lub daną galę transportu czy też grupę przewoźników, którzy z punktu widzenia interesów gospodarczych kraju operują na bardzo ważnym segmencie rynku transportowego co jest bardziej zaawansowaną formą interwencjonizmu. Można zatem powiedzieć, że interwencjonizm jest metodą polityki transportowej, która jest bardzo złożonym mechanizmem. Mechanizmem działającym na terenie każdego przedsiębiorstwa w całym kraju gdzie interwencja państwa, w niektóre segmenty jest nieuniknionym elementem sprawnego działania całej tej maszyny.