Koszty ekonomiczne, społeczne i bezpośrednie w transporcie.

Koszty ekonomiczne, społeczne i bezpośrednie w transporcie. Koszty ekonomiczne zwane też kosztami alternatywnymi mówią o wartości usługi przewozowej, mierzonej wysokością nakładów, jakie należy ponieść by ją wytworzyć rezygnując przy tym z wykonania innej możliwie najkorzystniejszej alternatywy zaangażowania tych środków. Jest to więc koszt alternatywny, który jest narzędziem, za pomocą którego można szerzej odzwierciedlić wszystkie nakłady wynikające z decyzji wytworzenia w przyszłości tej, a nie innej usługi transportowej. Jest tak dlatego, że zawiera ono oprócz rzeczywistych kosztów na bezpośrednie wydatki na jej wyprodukowanie też te nakłady, które można wykorzystać jako korzystniejsze rozwiązanie, w które będzie można zaangażować środki, a z którego jednocześnie się rezygnuje po to by wykonać usługę jaką jest np. transport samochodowy. Koszt alternatywny odpowiada na pytanie, czy przewoźnik, który daje swoje środki na produkcję konkretnej usługi transportowej, czyni z nich możliwie jak najlepszą inwestycję z punktu widzenia maksymalizacji osiąganego w danych warunkach dochodu. Dodatkowo zaznaczyć trzeba co to są koszty bezpośrednie. Mianowicie są to nakład- koszty, które przypisuje się konkretnym usługom transportowym takim jak np. transport samochodowy.