Logistyka w transporcie samochodowych.

Logistyka w transporcie samochodowych. Transport samochodowy to jeden z najważniejszych elementów logistyki transportowej. Co za tym idzie? Powstaje zapotrzebowanie na pośredników, dysponujących niezawodnymi narzędziami realizacji usług transportowych. Wysoką jakość oferowanych usług może zapewnić partner, którego podstawowym narzędziem działania jest transport multimodalny, a także partner, który dysponuje własną siecią oddziałów terenowych, potencjałem magazynowym i przeładunkowym oraz centrami rozdzielczo-dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu rynków zakupu i zbytu, siecią regularnych połączeń, z systemem łączności, który jest niezawodny, technikami komputerowymi, a co najważniejsze doświadczoną i sprawną kadrą. Na tego typu stanowisko w logistyce transportu samochodowego chcę wejść przewoźnicy i spedytorzy, którzy mogą zaoferować swoim klientom kompleksowe usługi logistyczne oraz starać się skłonić ich do podjęcia decyzji typu „buy”. Dokładnie mówiąc jest to koncepcja „make or buy”, której zadaniem jest kształtowanie przez producenta decyzji o tym w jakim stopniu ma on wykonywać funkcje zaopatrzeniowo-dystrybucyjne czyli make, a w jakim ich wykonawstwo wyspecjalizowanym podmiotom czyli buy. Dlatego najważniejsza w tym wszystkim jest kadra i transport samochodowy.