Monopol na rynku usług transportowych.

Monopol na rynku usług transportowych. Żeby wiedzieć czym jest monopol na rynku usług transportu samochodowego trzeb najpierw zastanowić się nad pojęciem konkurencji doskonałej. Konkurencja doskonała to struktura rynku transportu samochodowego, na którym oferowane i nabywane są jednorodne usługi transportowe, na rynku występuje wielu przewoźników oferujących te jednorodne ładunki, przepływ informacji o warunkach kupna i sprzedaży nie jest ograniczony, dostęp do rynku i załadowców i przewoźników także nie jest niczym ograniczony oraz nie ma umowy pomiędzy przewoźnikami a załadowcami. Natomiast transport samochodowy jako usługa i jego monopol to coś przeciwstawnego do konkurencji doskonałej. Z monopolem na rynku usług transportowych mamy do czynienia kiedy występuje jeden producent i dostawca usług jakimi jest transport samochodowy, świadczone usługi przewozowe są najczęściej co nie znaczy, że zawsze – jednorodne, dostęp innych pośredników do rynku transportowego jest praktycznie zablokowany przez metody administracyjne lub za pomocą rozwiązań ekonomicznych, które wsparte są często odpowiednią techniką i technologią przewozu, załadowcy i przewoźnicy dysponują wiedzą na temat warunków rynkowych. Przewoźnik zna popyt , a załadowca ceny jakie wyznacza przewoźnik – monopolista za swoje usługi transportowe.