Oligopol w transporcie samochodowym.

Oligopol w transporcie samochodowym. Transport samochodowy to usługa, w której ważną rolę odgrywa oligopol. jest to struktura, która najczęściej występuje na międzynarodowym rynku transportowym. Występuje w nim niewielka lub raczej ograniczona liczba producentów usług transportowych jednak mimo to dysponują oni dużymi zdolnościami przewozowymi, Popyt na usługi transportowe w tej strukturze także reprezentowany jest przez niewielką liczbę załadowców, którzy skupiają niejednokrotnie decydującą wielkość obrotów, masę towarową grawitującą do przewozów na danym rynku, oferowane i poszukiwane na rynku usługi transportowe są dostosowane do potrzeb załadowców, decyzja każdego uczestnika rynku powoduje widoczną i natychmiastową reakcję pozostałych uczestników, przez co zmusza ich do zmiany decyzji dotyczących warunków rynkowych, istnieje zmowa uczestników rynku w celu prowadzenia wspólnej, uzgodnionej polityki kształtowania warunków rynkowych. W oligopolu dostęp do informacji o warunkach rynkowych jest dla innych ograniczony, a wejście na rynek nowych przewoźników i załadowców jest utrudnione. Wynika z tego, że na rynek usług jakim jest transport samochodowy gdzie pojawia się struktura zwana oligopolem przewoźnicy i załadowcy są od siebie silnie uzależnieni.