Podatność transportowa ładunków i jej rodzaje.

Podatność transportowa ładunków i jej rodzaje. Popyt różni się w zależności od ładunku będącego przedmiotem przewozu. Pod wpływem podatności transportowej ładunków kształtują się wymagania jakościowe stawiane usługom przewozowym i wielkość popytu. Czyli stopień odporności ładunku na warunki i skutki transportu. Podatność transportowa najczęściej dzieli się na naturalną, techniczną i ekonomiczną. Podatność naturalna wynika z cech fizycznych, chemicznych i biologicznych ładunku. Świeże kwiaty, narybek czy płyty szklane to te ładunki, które mają mniejszą podatność do transportu samochodowego. Natomiast większą podatność mają ładunki takie jak np. węgiel czy drewno. To kształt, wymiary zewnętrzne poszczególnych sztuk ładunku, ich przestrzenność, stan skupienia i ciężar jednostkowy mają wpływ na to czy transportowane ładunki mają techniczną podatność na transport samochodowy. Funkcja wartości przewożonych ładunków to z kolei ekonomiczna podatność na transport samochodowy. Zatem uwzględniając podatność naturalną, techniczną i najważniejszą – ekonomiczną na transport samochodowy załadowcy żądają od przewoźników coraz bardziej zróżnicowanych usług transportowych by te zapewniały możliwie najlepsze warunki przemieszczania dóbr. Jest to także przyczyną nieustannie trwającego procesu przystosowania się podaży.