Popyt na usługi transportu samochodowego.

Popyt na usługi transportu samochodowego. Przy obecnej liczbie mieszkańców oraz ich aktywności społecznej i zawodowej a także przy takiej wielkości produkcji towarowej i jej strukturze rodzajowej część potrzeb przemieszczania a nawet pozytywne cechy produkcji usługowej transportu mogłaby się skierować na gałąź transportu samochodowego. Jednak mimo to pojawiają się cechy negatywne, które skutecznie ograniczają lub też całkowicie eliminują zapotrzebowanie na ten właśnie transport. Negatywnymi cechami są wysokie koszty jednostkowe wytwarzania usług tych gałęzi co skutkuje tym, że ceny rynkowe nabycia pracy przewozowej są bardzo wysokie, pojawia się także mała zdolność dużego potencjału przewozowego w danej jednostce czasu a co za tym idzie skutkiem jest ograniczona zdolność wykonywania przewozów masowych. Zatem wychodzi na to, że popyt transportu samochodowego na usługi uzależniony jest od czynników decyzyjnych, które uwzględniają indywidualną efektywność i zdolność do rezygnacji z warunków czasowego trwania konsumpcji usług przemieszczania. Dodatkowo pod uwagę trzeba wziąć fakt że jeśli chodzi o usługi przewozowe ludzi i transportu to ograniczenia w popycie są postrzega w sposób różniący się. Przewozy osób są uwarunkowane innymi czynnikami niż przewozy ładunków, a jeszcze inne uwarunkowania popytu są w transporcie ładunków w produkcji przemysłowej, rolnej, leśnej, handlowej, budowlanej czy łączności.