Pośrednicy działający na rynku usług transportowych.

Pośrednicy działający na rynku usług transportowych. Występujące na między narodowym rynku transportu samochodowego przedsiębiorstwa pośredników możemy podzielić na te, które reprezentują interesy właścicieli ładunków- załadowców, czyli stronę popytu na usługę transportu samochodowego jej przedstawicielem jest spedytor międzynarodowy. Można podzielić także na te, które reprezentują interesu obu stron rynku (załadowców i przewoźników) i w tym przypadku można podać jako reprezentanta maklera frachtującego w transporcie morskim. Oraz takie będące przedstawicielami bądź działające w imieniu jednej ze stron rynku. Przedstawicielem takiego pośrednika głównie w transporcie samochodowym jest np. wyszukanie przewoźnika , zgłoszenia ładunku do oprawy celnej, jeśli tenże pośrednik ma uprawnienia agenta celnego. Pośrednicy są niezbędnym ogniwem sprawnego i ekonomicznie efektywnego funkcjonowania rynku jako spójnej całości. A zawdzięczają to swojej wiedzy o panujących na rynku transportu samochodowego warunkach i umiejętności codziennego, skutecznego działania na nim. Pośrednicy w transporcie samochodowym mają tendencję do tworzenia własnych zrzeszeń zawodowych co wzmacnia ich pozycję i prestiż na międzynarodowym rynku transportowym wszelkich jego gałęzi.