Potrzeby transportowe.

Potrzeby transportowe. Potrzeba przemieszczania się zamieniła się w potrzebę zorganizowanego i celowego przemieszczania ładunków i osób, poprzez specjalnie do tego przeznaczone środki transportowe. Postęp w dziedzinach ekonomicznych i technicznych zapewnił rozwój gospodarczy, a ten skutecznie zwiększył obszary wyboru usług transportowych przez konsumenta. Usługa transportu samochodowego wynika coraz bardziej ze zwiększonej ruchliwości społeczeństwa i komunikacji ludności, rozwoju gospodarki światowej, międzynarodowego podziału pracy oraz procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarki i społeczeństwa a także powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospodarowania wolnego czasu. Potrzeba transportu samochodowego a także innych gałęzi transportu można określić jako potencjalną ofertę przemieszczania osób i ładunków w danym czasie i miejscu oraz na określoną odległość, którą zgłasza człowiek oraz gospodarka narodowa. Najczęstszymi źródłami potrzeb transportu samochodowego oraz innych gałęzi są różnice geograficzne, specjalizacja produkcji, rozwój wiedzy, cele polityczne i militarne, stosunki społeczne, imprezy kulturalne czy też właśnie rozmieszczenie ludności, a nawet bogactw naturalnych, produkcji materialnych, działalności kulturalnej i rekreacyjnej.