Rodzaje konkurencji niedoskonałej.

Rodzaje konkurencji niedoskonałej. Konkurencja niedoskonała jest strukturą rynku usług transportu samochodowego a także innych gałęzi transportu, która dzieli się na konkurencję monopolistyczną czyli na rynku występuje wielu przewoźników i wielu załadowców, nie ma tam zmowy uczestników rynku, jest pełny dostęp do rynku i do informacji, przewoźnicy oferują różne usługi, różnej jakości i są one substytucyjne wobec siebie. W tej strukturze załadowca dąży do pozyskania jak największej ilości klientów czyli musi obniżać ceny i jest to cecha charakterystyczna tej struktury. Drugim rodzajem tej konkurencji jest oligopol, który jest strukturą różna od doskonałej konkurencji, gdzie występuje duża liczba małych konkurentów i różna od czystego monopolu. Tam nie ma konkurencji cenowej między uczestnikami takiego rynku usług transportu samochodowego. Natomiast rywalizacja firm odbywa się na innych płaszczyznach, takich jak np. jakość, reklama, usługi dodatkowe, a co najważniejsze oligopol charakteryzuje się najwyższym stopniem monopolizacji. Przedsiębiorstwa oligopolistyczne mają możliwości tworzenia nowych form instytucjonalnych, co pozwala na poprawę ich pozycji monopolistycznych. Inaczej nazywany jest on fuzją i może przybrać formę kartelu, syndykatu, trustu lub koncernu.