Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym. Transport samochodowy uwzględnia także ryzyko zawodowe. Do ryzyka tego przynależną pewne czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, na których działania pracownik w trakcie pracy jest narażony. Wykonując tę właśnie pracę pracownik narażony jest na wszystkie te czynniki. Zwłaszcza czynnik niebezpieczny, który wśród kierowców jest przede wszystkim czynnikiem mechanicznym. Czynnikami tymi są np. ruchome elementy pojazdów, inne środki transportowe które się przemieszczają, różnego rodzaju ostre, chropowate i wystające elementy pojazdów samochodowych, spadające ładunki lub inne elementy pojazdów, śliskie nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie lub też czynniki żrące. Do szkodliwych czynników fizycznych należą hałas, mikroklimat czy drgania, a do czynników szkodliwych chemicznych można doliczyć wszelkiego rodzaju płyny występujące przy obsłudze samochodu, np. płyny eksploatacyjne, olej, paliwo itd. Natomiast jeśli chodzi o czynniki uciążliwe to np. wielogodzinna praca w kabinie pojazdu, która jest nie dostosowana do cech fizycznych i psychicznych kierowców, a także podnoszenia, przenoszenia, i przesuwania ciężkich ładunków czy nawet stres wywołany pośpiechem. Transport samochodowy sam w sobie jest ryzykiem chociażby ze względu na liczbę wypadków, w których udział biorą same środki transportu.