Spójność systemu transportowego.

Spójność systemu transportowego. Transport samochodowy musi mieć swoją spójność. Jest to bardzo ważne ponieważ, w polityce transportowej państwa lub wspólnoty państw realizowane są zadania, cele stałe i doraźne, strategiczne i taktyczne, długofalowe i o krótkim czasie trwania. Dlatego powinny z nimi spójnie działać odpowiednie metody i narzędzia do ich realizacji. Transport samochodowy, jego spójny system i utrzymanie go jest najbardziej ogólnym i trwałym celem polityki transportowej, ale oprócz tego polityka transportu ma jeszcze cel taki, żeby tworzyć tę spójność, a także jej funkcjonowanie skoordynowanie wewnątrz kraju i powiązanie z systemem transportowym całego otoczenia międzynarodowego. Bardzo często zdarza się tak, że potrzebna jest całkowita przebudowa istniejącego systemu transportowego. Dzieje się tak kiedy transport samochodowy ma historycznie ukształtowany system transportowy, który nie odpowiada nowym gospodarczo-społecznym, politycznym i ustrojowym przemianom w kraju. Taka polityka ma za zadanie zmodernizować transport, wprowadzić jego spójny i harmonijny rozwój z funkcjonowaniem gospodarki i państwa, a oprócz tego jeszcze tworzyć dające efekty struktury, które sprzyjałyby rozwojowi gospodarczemu kraju.