Środki transportu samochodowego.

Środki transportu samochodowego. Podstawowym podziałem środków transportu jest podział obejmujący środku do przewozu osób oraz osobne bo przewozu ładunków. Trzeba jednak wiedzieć, że środki transportu przeznaczone do przewozu ludzi posiadają dodatkowe miejsce przeznaczone dla transportu ładunków i na odwrót środki przewozu ładunków mają miejsce na to by przewozić także ludzi. Istnieją także rozwiązania pośrednie, którymi są pojazdy przystosowane do przewozu zarówno osób, jak i ładunków czyli samochody towarowo-osobowe. Środki transportu do przewozu osób dzielimy na indywidualne środki przewozu takie jak rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe czy nawet taksówki , oraz środki transportu zbiorowego czyli autobusy wszelkiego rodzaju od małych mikrobusów po duże autobusy, autokary i trolejbusy czy nawet autobus torowy, który łączy w sobie zalety transportu szynowego i drogowego. Ważnym jest by zwrócić uwagę na koncepcję car-poolingu, która ma na celu zwiększenie ilości osób przemieszczających się jednocześnie tym samym środkiem transportu , co powoduje mniejszy efekt kongestii na drogach i ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Środkami do transportu samochodowego ładunków są samochody dostawcze, ciężarowe o nadwoziu specjalnym lub specjalizowanym, ciągniki, pociągi drogowe. Dodatkowo istnieje podział tych środków na silnikowe oraz bezsilnikowe czyli przyczepy i naczepy oraz historyczne już pojazdy zaprzęgowe.