Transport samochodowy – infrastruktura ogólne informacje.

Transport samochodowy – infrastruktura ogólne informacje. Ogólnie infrastrukturę transportu samochodowego można podzielić podobnie do innych gałęzi transportu. Dzielimy ją na infrastrukturę punktową i liniową. To one są warunkiem osiągania cech funkcjonalnych przez transport. Usługową rolę transportu samochodowego oraz jego znaczenie w systemie funkcjonowania gospodarki narodowej trzeba brać pod uwagę pod względem układu cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych, ponieważ to nimi charakteryzuje się ten sposób przemieszczania. To czym transport samochodowy wyróżnia się najbardziej to praktycznie niczym nie ograniczona dostępność do jest środków pracy, które można podstawić taborem praktycznie w każde możliwe miejsce, oprócz tego transport samochodowy charakteryzuje się także, wysoką operatywnością usługową, która polega na dyspozycyjności potencjalnie dużej ilości środków przewozowych, bardzo dużą elastycznością podróży, gdzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych wyraża się możliwość obsługi zróżnicowanego poziomu. Dodatkowo też transport samochodowy wyróżnia się szybkością przewozu, która ma znaczenie szczególnie na krótkich i średnich odległościach oraz terminowością i punktualnością wykonywanych usług transportowych.