Typy transportu samochodowego.

Typy transportu samochodowego. Transport samochodowy nazywany powszechniej transportem drogowym jest podzielony według kryterium działalności gospodarczej na transport zarobkowy i niezarobkowy czyli prowadzony ze względu na potrzeby własne, dzielone są też według kryterium terytorialnego na transport krajowy, który jest transportem zarobkowym charakteryzującym się tym, że całość przewozów odbywa się z zastosowaniem pojazdów samochodowych lub ich zespołów zarejestrowanych w kraju. Początek drogi jej koniec i cała trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim z kryteriów terytorialnych jest transport samochodowy międzynarodowy, który działa na podobnej zasadzie z tym, że punkt docelowy, w którym ma znaleźć się przewoźnik, albo miejsce początkowe mogą znajdować się poza granicami kraju. Niezależnie od typu transportu samochodowego może on być częścią składową mieszanych gałęzi transportu np. transportu kombinowanego, bimodalnego, multimodalnego, intermodalnego czy współmodalnego. Pamiętać należy, że transport drogowy jest częścią transportu miejskiego gdzie pojazdem samochodowym jest autobus, pociąg i inne pojazdy drogowe przewożące ludzi czy zwierzęta. Np. jadąc z przystanku na przystanek, czy też przewożąc człowieka taksówką.