Uczestnicy rynku usług transportu samochodowego.

Uczestnicy rynku usług transportu samochodowego. Ogólnymi sformułowaniami, dzięki którym można powiedzieć kto jest uczestnikiem runku sług transportu samochodowego to sprzedający i nabywca. To jednak sformułowania, które nie powiedzą kim są wszyscy uczestnicy rynku transportu międzynarodowego. Zatem, zaczynając od początku uczestnikami, którzy stale na nim działają to załadowcy, którzy występują po stronie popytu na usługi transportu samochodowego, przewoźnicy, którzy reprezentują podaż usług transportowych oraz pośrednicy, którzy występują po obu stronach rynku transportowego. Rynek transportu samochodowego działa na pewnych warunkach. Wyznaczane są one przez działania praw ekonomicznych w tym przede wszystkim przez prawo popytu i podaży a także nakładanie przez czynnik zewnętrzny w stosunku do mechanizmu rynkowego ograniczenia na swobodę przejawiania się ekonomicznych praw rynku usług transportu samochodowego, które reguluje np. państwo, władze ugrupowania integracyjnego i inne. Uczestnikiem ostatecznym jednak jest konsument, który po wszystkich zabiegach związanych z przewozami, transportami, produkcją i innymi czynnościami mającymi na celu poprawić jakość i atrakcyjność danego dobra chcę zaspokoić swoją potrzebę posiadania danej rzeczy i kupuję ją zamawiając usługę transportu samochodowego – bądź innego, w zależności od rodzaju ładunku- który to przetransportuje dany ładunek w określonym czasie na określone przez konsumenta miejsce.