Właściwości ekonomiczne transportu samochodowego.

Właściwości ekonomiczne transportu samochodowego. Właściwościami transportu samochodowego są zwiększenie przestrzennego zasięgu rynku zbytu produktów, Czyli transport samochodowy czy też inny powodują, że dobra i usługi nie muszą być wytwarzane w każdym miejscu, w którym są potrzebne tylko w miejscach gdzie warunki techniczne i ekonomiczne są możliwe jak najlepsze. Inną właściwością jest oddziaływanie na skalę produkcji i dystrybucji dóbr, oddziaływanie na rozwój gospodarczy czyli w transporcie samochodowym oznacza to budowę przestrzenną nowych sieci dróg dzięki czemu umożliwione jest powstanie nowych obszarów gospodarczych. Brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury powoduje spadek zapotrzebowania na transport samochodowy ponieważ nie powstają nowe sektory produkcyjne. Właściwością transportu samochodowego jest także jednoczesność produkcji i konsumpcji usługi przewozowej, która cięgnie za sobą potrzebę budowania i utrzymywania w gotowości eksploatacyjnej urządzeń infrastruktury transportowej, w których zmagazynowana powinna być zdolność przewozowa transportu, której zadaniem jest zaspokojenie potencjalnie jak największego zapotrzebowania na danym obszarze. Wynika to z tego, że nie można wykonywać usług transportu samochodowego na zapas, dlatego musi on znajdować się w drogach, mostach, punktach transportowych.