Właściwości transportu.

Właściwości transportu. Transport samochodowy to ściśle powiązane z człowiekiem zajęcie, które odnosi się do przemieszczania się człowieka oraz przenoszenia ich ładunku, rzeczy czy nawet bagaży. Transport samochodowy jest działalnością podejmowaną w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb ludzi. Aby móc zaspokoić te potrzeby trzeba pokonać pewną przestrzeń. Musi to zrobić sam człowiek albo dobro, które ma służyć zaspokojeniu tej potrzeby. Zatem potrzebę transportu człowiek wywołuje nie tylko chęcią ruchu, ale bardziej tym, że każda możliwa działalność człowieka odbywa się zawsze i niezmiennie w jakimś czasie i w jakiejś przestrzeni. To jednak nie jest jedyna definicja transportu jako takiego. Każda dziedzina ma swoją opinię na tenże temat. Transport samochodowy jest jednym z najważniejszych gałęzi transportu i bez niego nie mogłoby się obyć środowisko pracy czy też inne. To za pomocą transportu samochodowego można tworzyć całą sieć transportową z zastosowaniem transportu wodnego lotniczego, kolejowego, torowego i innych. Transport samochodowy charakteryzuje się wieloma cechami, ale najbardziej tą, że jest jednym z najbardziej powszechnych transportów stosowanych przez każdego człowieka, niezależnie do tego kim jest i co robi i jakiej jest płci.