Wpływ transportu na rozwój stosunków społecznych.

Wpływ transportu na rozwój stosunków społecznych. Transport samochodowy i nie tylko ten rodzaj umożliwia społeczne stosunki za pomocą stwarzania warunków dla utrzymywania kontaktów ludzi oraz społeczeństw. Prowadzi to do lepszego zrozumienia problemów ludzi i postaw politycznych czy też kulturowych ludzi i narodów, które żyją w oddaleniu do siebie lub nawet izolacji, którą narzucił brak transportu samochodowego czy jakiegokolwiek innego. Problem ten jest ważny szczególnie dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, w których wzajemne stosunki różnych odłamów społeczeństwa nie gwarantują pokoju społecznego czy wzajemnego wspierania się w przypadku np. klęsk żywiołowych i to wszystko właśnie dlatego, że nie ma tam żadnych połączeń transportowych. Transport staje się w społeczeństwach i krajach zamożnych aktywnym czynnikiem rozmieszczania osadnictwa poza centra wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych. Co z kolei prowadzi do bardziej wygodnego i zdrowego życia codziennego. Mimo, że przynosi stałą potrzebę korzystania ze środków transportowych. Jednocześnie doprowadza to do zmiany struktury wydatków w budżetach gospodarstw domowych i zwiększa transport samochodowy, a raczej jego udział w życiu gospodarczym, ponieważ np. trzeba dojechać do pracy do centrum miasta.