Wtórny popyt na transport.

Wtórny popyt na transport. Wtórny popyt na transport charakteryzuje się tym, że jedną z jego cech jest właśnie wtórność wobec popytu na dobra przewożone. Oznacza to, że jeśli dojdzie do sytuacji, że popyt na jakieś konkretne dobro wśród poszczególnych grup ludności maleje to i popyt na usługę jaką jest transport samochodowy także maleje. Takie zjawisko nazywane jest często także popytem wiązanym. Transport samochodowy jest elementem ściśle związanym z bytowaniem ludzi na ziemi dlatego kiedy maleje na coś popyta to transport też nie jest tak potrzeby, ale jedynie na te dobra na, które popyta zmalał, w tedy zaś pojawiają się inne ładunki, które dla konsumentów mogą okazać się przydatne i jeśli jest to nowość na rynku popyt na to właśnie dobro zaczyna wzrastać i transport samochodowy ponownie jest potrzebny. Wynika z tego, że usługa transportowa nigdy nie zniknie, ponieważ zawsze znajdzie się coś co można przemieścić, albo ktoś kogo będzie trzeba przewieść z miejsca na miejsce w określonym czasie i na określonym odcinku drogi. Gdyby nie chęć ludzi do przemieszczania się, czy nawet jego przymusu transport samochodowy pasażerów także byłby ubogim procesem, jednak natura człowiek jest inna i to ona decyduje o tym, czego pragnie.